П`ятниця, 16.04.2021, 13:20
Вітаю Вас Гость | RSS

КЗ "Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ст." ЗОР

Меню сайту
Інфостільниця
Працівник відділу кримінальної міліції у справах дітей,
який закріплений за нашим навчальним закладом:
Авраменко Микола Анатолійович
тел. (066) 166 83 46,
роб. тел. (06140)9-18-21
  Адреса:
 • смт. Чернігівка, вул. Дзержинського, 2а
 • Електронна адреса ВКМСД ГУМВС Запорізької області:
 • okmddnzp@rambler.ru
 • Електронна адреса УКМСД МВС України:
 • ditypolice@mns.gov.ua
Адреса районної служби у справах дітей:
Начальник відділу:
Веремій Л.С.
 • Леніна, б.401,
 • тел.(06140)9-15-56
Адреса центру соціальної служби для сім'ї дітей та молоді:
Начальник відділу:
Щепенко І.С.
 • Леніна, б.434,
 • тел.(06140)9-14-39
 • тел.(06140)9-12-13
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Бібліотека

                    

Робочий річний план бібліотеки на 2015/2016 навчалоьний рік

 Кулибка Тетяна Юліївна бібліотекар Комунального закладу «Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступеней» Запорізької обласної ради.


Шкільна бібліотека – це фундамент освіти і самоосвіти, берегиня людського знання, найнеобхідніший помічник учителя, вихователя та учня у вірному виборі інформації і літератури. 

              «Цей мудрий світ – Бібліотека !»

                                                     Низький уклін  бібліотечній тиші

                                                    Де сивий причаївся дух віків,

                                                    Де світ казковий древній час колише

                                                    На гойдалці примарних дивоснів!

                                                    Де поселився й клопіт сьогодення…

                                                                        В. Дідківський

 

Проблема: «Формування читацьких інтересів, виховання любові до книги»

Життєвий девіз: «Читаємо, Думаємо, Діємо»

 

Творче кредо: «Читати. Навчатись. Розвиватись»

Загальна кількість класів: 11

Загальна кількість пед. праціфників: 33

Місце розташування: 1 поверх

Загальна площа: 48 квадратних метрів

 

Бібліотечний фонд: 14888

Підручники: 7583

Кількість читачів:164

Учні:128

Пед. працівники: 33

Батьки та інші:3


За­вдання шкільної бібліотеки по­лягають у тому, щоб:

 • сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу; виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шанобли­ве ставлення до книжки як голов­ного джерела знань;
 • виховувати у школярів ін­формаційну культуру, культуру читання; формувати вміння ко­ристуватися бібліотекою, її по­слугами, книжкою, її довідковим апаратом;
 • забезпечувати ріст професій­ної компетентності педагогічних кадрів;
 • сприяти різними формами та методами бібліотечної роботи са­моосвіті учнів і педагогів.

Права та обов’язки читачів

Права

 1. Читачі мають право:
  • отримувати у тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абоненті та в читальному залі;
  • користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування;
  • брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

Обов’язки

 1. Перед записом у бібліотеку читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.
 2. Художня література видається у кількості не більше трьох примірників строком на 15 днів.
 3. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші додаткові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту видаються лише в читальному залі.
 4. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.
 5. Читач розписується в читацькому формулярі за кожний одержаний примірник, що засвідчує факт видачі читачу літератури.
 6. Читачі зобов’язані дбайливо ставитися до книжок, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не робити в них ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінок, не виймати картки із каталогів і картотек, не порушувати розстановку фондів з відкритим доступом.
 7. При отриманні літератури читач має ретельно передивитися її, і якщо виявить якісь дефекти,- повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.
 8. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач. Який користувався нею останній.
 9. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.
 10. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. Грошова компенсація встановлюється по ринковим цінах, що діють на день розрахунку.
 11. На час літніх канікул учні повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отриманні матеріали.
 12. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватися.
 13. Читачі, що закінчили школу до отримання свідоцтва повинні повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.
 14. Читачі повинні дотримуватися тиші в читальному залі бібліотеки.
 15. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.


 ЄДИНІ ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИМ ФОНДОМ

  1.      Кожен учень школи має право користуватися  безкоштовно фондом підручників, наявним у бібліотеці  школи. Щороку (кожний навчальний  рік) учні отримують у бібліотеці школи комплект підручників для відповідного класу, а також користуються іншими підручниками для повторення.

2.      На першочергове отримання підручників мають право діти – сироти, діти позбавлені батьківської опіки та ті, які потребують особливих умов виховання: діти із сімей, які отримують допомогу відповідно статей 52 і 53 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».

3.      Учні повинні:

3.1.Бережливо та охайно поводитися з підручниками, для кращого збереження обгортати їх, указувати у відповідній графі своє прізвище та клас.

3.2.При отриманні підручників з бібліотеки переглянути їх та повідомити бібліотекаря або класного керівника про знайдені дефекти. (Якщо  підручник має незначні ушкодження, підклеїти його).

3.3.Учні 1-11 класів зобов’язані бережливо ставитися до підручників і нести за них відповідальність. Якщо підручник загублено або зіпсовано учнем, то батьки купують взамін рівноцінний підручник.

4.      Для визначення стану збереження підручників при перевірках використовують такі оцінки:

«5» - підручник був у використанні, але не має пошкоджень, забруднень;

«4» - підручник має незначні пошкодження або забруднення;

«3» - підручник має значні пошкодження і забруднення, але придатний до користування;

«2» - підручник має значні пошкодження і забруднення і непридатний для користування.

4.1.Під час виставлення оцінок за старанність враховується оцінка стану підручників даного учня.

4.2.Під час видачі комплекту підручників на наступний навчальний рік враховується оцінка збереження підручників за попередній навчальний рік.

 

        Як читати книгу
1. Взявши у руки книжку, прочитай:
   •заголовок;
   • прiзвище автора;
   • де i коли видана книжка, для якого вiку;
   • анотацію, змiст, передмову (якщо вони є);
2. Розглянь iлюстрацiї. Хто художник?
        Подумай:
   • про що i про кого може йти мова у книжцi?
   • чи хотiлося б тобi прочитати її ще раз?
3. Ти прочитав книжку. Пiсля цього:

       -познач слова, зміст яких тобi невiдомий, 

        -яка основна думка книжки ?(про що хотiв сказати автор)
        -чого вчить цей твiр?;
     • назви дiйових осiб;
        чи охоче читав ти книжку,
     • чи хотiлося б тобi прочитати iншi твори цього автора або книжку на подiбну тему?
 

  Вчись читати правильно!
    Стеж за словами в рядку, не переставляй їх; намагайся зрозуміти, про що читаєш; при читаннi будь уважним до кожного слова;
 намагайся при читаннi не шепотiти і не ворушити губами.

   Вчись читати виразно!
пам'ятай: не можна прочитати виразно, якщо не розумiєш змiсту;
спробуй уявити собі те, про що читаєш; чи визначив своє(та автора) ставлення до подiй, персонажiв. Намагайся при читаннi передати його iнтонацiю, видiляй голосом важливе;

визнач основне завдання читання (що автор хоче передати);
читай, чiтко вимовляючи слова, дотримуйся пауз в кiнцi речення, мiж абзацами i частинами тексту.
   Як працювати з книгою

1. Для ознайомлення в загальних рисах:
зi змiстом книги необхiдно:
а) прочитати титульну сторiнку ( прiзвище автора, заголовок, рiк видання);
б) прочитати анотацiю (коротку iнформацiю про цю книгу, вмiщену на зворотному боцi титульної сторiнки);
в) уважно ознайомитися зi змiстом, вмiщеним або вкiнцi книги, або пiсля титульної сторiнки;
г) прочитати передмову або вступ.
2. Під час читання звернути увагу на:
а) назви окремих роздiлiв, частин, параграфiв та iн.;
б) вдумливо ставитися до слiв i словосполучень ,видiлених рiзними шрифтами (розрядкою, курсивом, жирним та ін.);
в) з'ясувати значення незрозумiлих слiв за допомогою словникiв та енциклопедiй;
г) звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) i вiдразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).

З. Для засвоєння змісту прочитаного
а) подiлити прочитаний матерiал на частини, видiлити в них найголовнiше;
б) скласти план, тематичнi виписки, тези або конспект.

 

Як читати книжку
1. Пам'ятай: читання — одне з найважливiших завдань у самоосвітi, ставитися до нього треба серйозно.
2. Внутрiшньо налаштовуйся на читання. Не поспiшай, не ковтай змiст книжки, читай уважно, вдумливо, намагайся запам'ятати прочитане.
3. Змiст треба осмислювати. Не можна допускати механічного фiксування тексту.
4. Вчись читати швидко, не повторюючи про себе, охоплюй поглядом цілi фрази, речення.
5. Для свiдомого сприйняття прочитай передмову, перегортаючи сторiнки, обмiркуй заголовки.
б. Коли щось незрозумiло, не поспішай гукати на допомогу iнших. Спочатку спробуй самостiйно розiбратися. Користуйся словниками, довiдниками.
7. Роби помiтки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект).
8. Найцiкавiше запам'ятай. Порiвнюй прочитане з уже вiдомими фактами, знайди йому мiсце в системi знань.
9. Прочитавши книжку, обмiняйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцiнку. Згадай основних героїв, події.
10. Порiвняй власну думку про книжку з вiдгуками та рецензiями на неї: один розум добре, а колективний — краще.
11. Зроби вiдповіднi записи про книжку в читацькому щоденнику.

 

Завдання, які повиннi бути розгпянуті пiд час читання:
Перше завдання при читаннi — це зрозумiти і засвоїти прочитаний матерiал.
Друге завдання — продумати прочитавне.
Третє завдання — зробити з прочитаного потрiбнi для пам'ятi виписки.
І, нарештi, четверте завдання- це усвiдомити, чого нового навчила книжка.

Вимоги до учнiв щодо збереження підручникiв:
Усi одержанi вами пiдручники слiд утримувати в охайному станi.
2. Пiдручники обгорнути папером або обкладинкою.
З. Не загинайте аркушi, користуйтеся закладкою.
4. Не слiд класти в книгу предмети.
5. Перш нiж узяти до рук пiдручник, вимийте руки. Пiдготувавши урок, поставте книгу на полицю або покладiть у портфель.
б. На сторiнках пiдручникiв робити помiтки ручкою або олiвцем забороняється.
7. Поводься з пiдручником так, щоб не було соромно передати його твої молодшим товаришам.

 

Книги просять вас:
1. Носiть нас у сумцi або загорненими у папцi!
2. Беріть нас тiльки чистими руками, не читайте пiд час їжi!
З. Не виривайте сторiнок, не вирiзуйте малюнкiв, не пишiть i не малюйте в книгах!
4. Обережно перегортайге сторiнки, не загинайте їх!

Якщо закiнчили читати i боїтеся загубити мiсце, де ви зупинилися, то скористайтеся закладкою!
5. Не кладiть у нас олiвцi, ручки, вiд цього ми швидко рвемося!
б. Вiдведiть нам вдома окреме мiсце i не тримайте дуже довго, бо нас чекають вашi друзi!

Звернення книги
Я — книга! Я — твiй вiрний товариш!
Будь, учню, обережним щодо мене. Я не люблю, коли мене беруть брудними руками, бо соромно буде менi перед iншими читачами.
Не пишiть по менi i не малюйте, адже це так негарно. Якщо ви боїтеся загубити мiсце, на якому припинили читання, не загинайте сторiнок, а користуйтеся закладками.
Дiти, по тому, як ви зi мною поводитеся, можна здогадатися, якi ви школярi.
Читачу! Я друг i порадник, я книжка твоя.
Завжди на дозвiллi де ти, там i я.
Ми добре з тобою проводимо час.
Розмова чудова триває у нас..
Навчаю :вiдважним, правдивим рости,
Любити природу, свiй край берегти.
Ще змалку ти мною звикай дорожить.
без доброї книжки тобi не прожить!

Юний друже!
Коли ти принiс до школи старi газети або непотрiбнi папери, знай: ти не просто виконав завдання, ти брав участь у великiй i потрiбнiй справi, державнiй справi!
Збiр макулатури -. це не дрiбниця, як дехто вважає. 3 1 тонни макулатури можна виготовити 750 кiлограмiв нового паперу. А з цього паперу на фабриках зроблять для вас 25 тисяч зошитiв або надрукують 4 тисячi барвистих дитячих книжок.
На руках у читачiв постiйно перебувас до 400-500 мiльйонiв книжок вартiстю майже мiльярд гривень. Книжка — це праця багатьох людей. Є багато книжок — радiсних, сумних, товстих, тонких, барвистих, наче жар. Надрукованi книжки надходять до магазинiв, у бiблiотеки. А потiм отримуєте їх ви, читачi. Тож потрiбно бережно ставитися до них. Прояв доброти потребують не тiльки хворi, а й здоровi люди, тварини, рослини, а хворi книги ще бiльше благають вашої допомоги!

 

Онлайн
Вхід на сайт

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Календар України

Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат © 2021